Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig webbplatsen instrumentx.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan påtala brister för oss.

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.

 

Bilder och grafik

Det finns bilder och grafiska element på vår webbsida som kan sakna eller innehålla felaktiga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras går vi igenom bilder och grafik och säkerställer att det blir rätt.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbsidan?

Vi vill såklart att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Om du skulle upptäcka något problem på den här webbsidan eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav behöver vi din hjälp att meddela oss. Då kan vi åtgärda de problem som inte uppfylls av lagens krav. Hör av dig till oss genom att fylla i formuläret på sidan kontakt – länk här»

 

Tillsyn av tillgängligheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Digg: Anmäl bristande tillgänglighet

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbsidan samt testat med automatiserade verktyg.

Redogörelsen uppdaterades 19 februari 2023