Nu kan du anmäla dig till årets konferens som KNUT arrangerar tillsammans med FoU Södertörn och FoU Nordväst – den 10 oktober i Södertälje stadshus.

Du får bland annat lyssna till Rickard Ulmestig som pratar om att handlägga försörjningsstöd vid våld i nära relationer, socialtjänst öster i Malmö som träffar 1500 klienter varje månad, Mats Tyrstrup som guidar oss i hur vi kan (sam)agera i organisatoriska mellanrum, om sysselsättningsfrågan för personer med psykisk ohälsa och om arbetet med klienter utan sjukpenning. SKL och Hugo Stranz berättar om resultat från det nationella utvecklingsarbetet inom ekonomiskt bistånd, med Instrument X, brukarmedverkan och kompetensutveckling.

Vi får ta del av en scenkonstprojekt med Livet Bitch! och den nya skrift som KNUT producerat om fälten ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Du är mycket välkommen att boka – förra årets konferens blev snabbt fullbokad! Program»

Boka här»