KNUT genomför och utvecklar MIX-utbildningen tillsammans med Steve Wicks. Besök hans hemsida här.
KNUT samarbetar med Tieto för att integrera Instrument X och kategoriseringen av behov i Procapita.

KNUT genomför och utvecklar  MIX-utbildningen tillsammans med Liria Ortiz. Besök hennes hemsida här.

KNUT har samarbetat med organisationen My Human Rights och tagit fram Kort om Barnrätt, stödkort för ett barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd. Besök deras hemsida här.

KNUT anordnar tillsammans med FoU Södertörn och FoU Nordväst en årlig konferens i Södertälje. 18 oktober 2018 är det dags igen. Program är snart färdigt!

KNUT samarbetar i utvecklingsfrågor med FoUrum social välfärd, Region Jönköpings län, som arbetar för att utveckla kvaliteten i socialtjänsten i Jönköpingsregionen. Besök deras hemsida här.