Kort om barnrätt

Kort om Barnrätt –
ett stödmaterial för att arbeta med barnperspektiv i ekonomiskt bistånd

 


Nu finns fem av artiklarna från barnkonventionen också som fina färgglada affischer!
Affischerna är 50×70, levereras utan ram. Pris: 200 kronor styck exkl moms.
Kontakta KNUT för att beställa!

Kort om Barnrätt
Kort om barnrätt är ett material som tar upp barnrättsperspektivet utifrån barnkonventionen inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Materialet består av introduktion samt femton kort som omfattar 15 artiklar ur barnkonventionen. Korten innehåller förslag på frågor till föräldrar utifrån de femton artiklarna som alla berör barnets situation. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner genom förslag på övergripande frågeställningar som kan användas inom den egna enheten och tillsammans med andra verksamheter för att utforska olika perspektiv på barnets rättigheter.

För att barnrättsperspektivet utifrån barnkonventionen ska ha beaktats och tillgodosetts ska socialtjänsten dokumentera barnets situation, överväganden samt argument för att bifalla eller avslå. Barnet ska vara synlig i utredningen om ekonomiskt bistånd. Särskild hänsyn bör tas till familjer/hushåll med ett långvarigt bidragsbehov där barnet bedöms vara mer utsatt än normalt.

Vill du beställa materialet Kort om barnrätt så maila antal och kontaktuppgifter, faktureringsadress och fakturaID samt leveransadress. Materialet kostar 250 kronor exklusive moms per styck. Beställer du fler än 10 Kort om barnrätt, kontakta oss för prisuppgift.

Vi har här nedan samlat några länkar för dig som vill fördjupa din kunskap och din förståelse för barnets rättigheter, hur situationen ser ut för ekonomiskt utsatta familjer eller hur man kan arbeta med till exempel barnkonsekvensanalyser och barnbokslut.

Se SVT’s inlägg från lanseringen av Kort om Barnrätt. Presentationerna från konferensen hittar du under läsvärt.

Har du material som berör barnets situation och barnrättsfrågor och som du vill dela med dig av? Maila oss

Material

 • Barnombudsmannen. Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga. Faktablad
 • Bergmark, Å. (2013). Ekonomiskt bistånd – en urholkad stödform (Ingår i: Socionomen, ISSN 0283-1929, nr 6) Faktablad
 • Blomqvist, A-C. Barnfattigdom – ekonomisk utsatthet i Sundbyberg. Att utjämna skillnader i livsvillkor bland barn och unga. Faktablad
 • Fernqvist, S. (2013) En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten. Uppsala Universitet. Faktablad
 • KNUT. Hemsida
 • My human Rights. Hemsida
 • Länsstyrelsen i Skåne samt Länsstyrelsen i Västerbotten. (2015) Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn. Metodstöd till kommuner för att ta fram, utveckla och följa upp lokala planer. Faktablad
 • Rädda Barnen. Barnkonventionen. Hemsida
 • SKL. Hemsida
 • Socialstyrelsen. (2015). Beaktande av barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistånd. En fallstudie av tre socialförvaltningar. Faktablad
 • Stranz, H. & Wiklund, S. (2012). Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag. Institutionen för socialt arbete, Stockholms Universitet. Faktablad
 • IVO. Socialtjänsten bör uppmärksamma barnens behov i större utsträckning. Hemsida

 

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer >>