Kort om barnrätt

Kort om Barnrätt –
ett stödmaterial för att arbeta med ett barnrättsperspektiv i ekonomiskt bistånd

 

KNUT tog 2014 fram Kort om barnrätt tillsammans med organisationen My human rights! för att utgöra ett komplement till frågorna i Instrument X. De innefattar 16 kort som representerar 15 utvalda artiklar från Barnkonventionen med bäring på ekonomiskt bistånd. Korten tar upp artiklar som ett jag-stärkande budskap och innehåller förslag på stöd- och reflektionsfrågor att ställa i verksamheter och syftar till att ge handläggare inom ekonomiskt bistånd stöd att integrera ett barnrättsperspektiv i sitt arbete.

Alla artiklar ur Barnkonventionen är lika viktiga och tillsammans utgör de en helhet för att kunna tillvarata barns rättigheter.

Användning av korten säkerställer att ett barnrättsperspektiv finns med och blir efterfrågat i alla led:

  • Verksamhetens mål, kunskap om barn och ungas förutsättningar i vår kommun
  • Lärande, reflektion och rutiner i handläggargruppen, t.ex. vid APT, ärendedragningar, lyfta goda exempel, kollegialt lärande osv
  • Belys och fråga om barnen, även där det inte finns en direkt koppling, t.ex. vid planering och genomförande av insatser.

Ny version av korten 2023 finns nu att beställa via My human rights! webbshop. Klicka här >> 

 

Affisch Barnkonventionen - artikel 6. Klicka på bilden för att se den större. Affisch Barnkonventionen - artikel 12. Klicka på bilden för att se den större. Affisch Barnkonventionen - artikel 18. Klicka på bilden för att se den större. Affisch Barnkonventionen - artikel 19. Klicka på bilden för att se den större. Affisch Barnkonventionen - artikel 6. Klicka på bilden för att se den större.

Fem av artiklarna från barnkonventionen också som fina färgglada affischer!
Affischerna är 50×70, levereras utan ram. 
Kontakta KNUT för att beställa. Klicka här »

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer om vad KNUT är>>

 

Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje, Värmdö