Utbildningar

Utbildningar

KNUT erbjuder flera utbildningar för att kunna använda Instrument X© på ett professionellt sätt.

MIX© – Att utreda med MI och Instrument X
Består av tre utbildningsdagar varav den första, Intro-X, är en översiktlig dag för att skapa förståelse för verktyg, metod och process.

Intro-X

Intro-X är en webbkurs som ger grundläggande kunskap i att börja använda Instrument X© tillsammans med MI (motiverande samtal) och ger en överskådlig bild av Instrument X©-processen inom arbetet med ekonomiskt bistånd. 


Intro-X är den första av tre dagar i MIX
©-utbildningen – att utreda med MI och X. Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare, handläggare och arbetsmarknadskonsulenter i kommuner där Instrument X© används. Den kan samtidigt även vara relevant för andra medarbetarare i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd och som inte ska arbeta med formuläret Instrument X© tillsammans med klienter eller deltagare, för att skapa samsyn kring klienters process till egen försörjning.

Utbildare: medarbetare i KNUT

 
MIX – att utreda med MI och Instrument X© 
Syftet med MIX-utbildningen© är att lära sig att använda Instrument X© ihop med Motiverande Samtal (MI). Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare, handläggare och arbetsmarknadskonsulenter i kommuner där Instrument X© används. Den kan samtidigt även vara relevant för andra medarbetarare i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd och som inte ska arbeta med formuläret Instrument X© tillsammans med klienter eller deltagare, för att skapa samsyn kring klienters process till egen försörjning.

Krav för att delta på dag 2 och 3 är att deltagare gått grundutbildning i MI, Motiverande samtal.

Utbildare: MI-utbildare, medlem i MINT

 

MIX dag 4 – svåra samtal
En fördjupningsutbildning och ingår som en extra dag i MIX utbildningen© för de som arbetat ett tag med Instrument X©. Syftet med utbildningen är att våga fråga och föra en dialog om ”svåra” frågor som relationsvåld och barnrätt. Under dagen varieras genomgångar med praktiska övningar. Utbildningen riktar sig främst till personer som gått den grundläggande MIX-utbildningen och därefter arbetat minst ett år med Instrument X. Den kan samtidigt även vara relevant för andra medarbetarare i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd och som gått den grundläggande MIX-utbildningen för mer än ett år sedan.

Utbildare: MI-utbildare, medlem i MINT
 
AM-X
Utbildningen syftar till att introducera till materialet i verktyget AM-X och hur det kan användas i arbete tillsammans med individer som har behov av en mer fördjupad kartläggning och kan behöva ytterligare stöd i att utforska mål och delmål för att nå arbete och egen försörjning. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare på arbetsmarknadsenheter, men kan även vara relevant för socialsekreterare från ekonomiskt bistånd som arbetar i Instrument X©-processen, chefer, metodstödjare eller utvecklingsledare som arbetar med implementering i verksamheterna.

Utbildare: medarbetare i KNUT

 

 

Instrument X med tolk

Utbildningen syftar till att utveckla kunskaper i att använda tolk i samband med utredning, planering och utvärdering inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter med utgångspunkt i arbetssätt och frågeställningar i Instrument X©-processen.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar och berör vanliga svårigheter vid tolkanvändning med utgångspunkt i exempel från Instrument X© och att hitta lösningar i konkreta situationer. Utbildningen riktar sig främst till handläggare som ska arbeta utifrån Instrument X©. Den kan samtidigt även vara relevant för medarbetare som inte arbetar med Instrument X, men på annat sätt jobbar med tolk i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd. 

Utbildare: medarbetare i KNUT

 

 

Var kan jag gå en utbildning?

MIX©-utbildningar hålls regelbundet i Södertälje och i region Jönköpings län. MIX©-utbildningar hålls även i andra kommuner på beställning. Övriga utbildningar hålls när intresset för kursen är tillräckligt stort för att fylla en utbildning, ca 20-30 deltagare. 

 

Frågor och anmälan till våra utbildningar

 Använd kontaktformuläret. Klicka här >>

VAD ÄR KNUT?

KNUT är ett Kommunalt nätverk för utveckling.

Kommunerna Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö leder partnerskapets arbete och samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer som brinner för att förbättra och utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter.

Läs mer om vad KNUT är>>

KNUT i sociala medier

@instrumentx

Länkar till våra sociala medier öppnas i nya fönster.