Vad är MIX?
MIX©-utbildningen ger handläggare kompetens att utreda med Instrument X© och Motiverande samtal (MI). Utvärderingen visar att 97 % av deltagarna i utbildningen anser att implementering av Instrument X och MI bidrar till bättre samarbete i klientprocessen och alla rekommenderar andra kommuner att arbeta med Instrument X och MI i nybesöksprocessen. ”Bra att se att MI går att integrera även i utredningsfrågor som kan verka fyrkantiga/mekaniska”.

Hur går det till?

MIX©-utbildningen består av 3 dagar. Den första dagen av MIX-utbildningen, Intro-MIX, syftar till att ge deltagarna en överskådlig bild av Instrument X© för att kunna börja använda det i sitt arbete inom ekonomiskt bistånd. Resterande del av MIX-utbildningen fokuseras på att använda instrumentet tillsammans med MI, och deltagarna får då genom praktiska övningar träna på att använda sig av formulären och göra bedömningar. För att gå dag 2 och 3 behöver kursdeltagarna ha gått minst en grundutbildning i MI innan, eftersom grunderna i MI inte lärs ut.

Förutom Instrument X© ingår en Vägledning/utredningsstöd samt Kort om barnrätt.

Här kan du se en utbildningsfilm framtagen för MIX

Var kan jag gå en MIX-utbildning?

MIX©-utbildningen-utbildningen hålls regelbundet i Södertälje för medarbetare från KNUT-kommunerna och andra kommuner. MIX-utbildning hålls även i andra kommuner på beställning. Under 2017 hålls MIX-utbildning förutom  i Södertälje i Jönköpingsregionen, i Bollnäs kommun och i Falu kommun.

 

Anmäl dig till vår MIX-utbildning

Till höger ser du de MIX-utbildningar som hålls under hösten/vintern. Fyll i formuläret om du vill veta mer, så tar vi kontakt med dig.

9 + 2 =

Dag 1, Intro-MIX: 2 oktober 2018 
Plats: Södertälje
Tid: 9-15.30
Utbildare: Medarbetare i KNUT
Kontakt: Lena Rogeland
MIX dag 2+3 : 14-15 nov 2018 
Plats: Södertälje
Tid: 9-16
Utbildare: Steve Wicks
Kontakt: Lena Rogeland