MIX dag 2 och 3 – Att utreda med MI och Instrument X

Syftet med MIX-utbildningen© är att lära sig att använda Instrument X© ihop med Motiverande Samtal (MI). Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare, handläggare och arbetsmarknadskonsulenter i kommuner där Instrument X© används. Den kan samtidigt även vara relevant för andra medarbetarare i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd och som inte ska arbeta med formuläret Instrument X© tillsammans med klienter eller deltagare, för att skapa samsyn kring klienters process till egen försörjning.


Krav för att delta på dag 2 och 3 är att deltagare gått grundutbildning i MI, Motiverande samtal.


MIX© dag 2-3, är fördjupande dagar med fokus på att använda Instrument X tillsammans med MI.
Utbildare: MI-utbildare, medlem i MINT
Platser: Max antal platser 32

KOMMANDE DATUM

Intro-X, digitalt; valfritt datum utifrån önskemål. Boka här»

Krav på minst MI-grund innan deltagande i MIX dag 2-3.
MIX© dag 2-3, Södertälje, 11-12/11 (lokaler Symfonin, Symfonin)

Hel MIX©-utbildning i den egna kommunen, kontakta oss för offert
Maila oss på info@instrumentx.se

Bokning är bindande och behöver avbokas minst fyra veckor före kurstillfället. Vid eventuell frånvaro kan ersättare ta över platsen.
Fysiskt utbildningsmaterial skickas ut, och därför behövs adress för leverans.

Pris MIX©:
4700 kr per person, exklusive moms. Inklusive utbildningsmaterial, Instrument X (samt kommande uppdateringar), Vägledning samt Kort om barnrätt.
Under dag 2-3 serveras för- och eftermiddagsfika.

Annat pris för KNUT-kommunerna (Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö), till självkostnadspris, vi återkommer med offert till er.

  • 1Gör ditt val
  • 2Deltagare
  • 3Fakturering
  • 4Bekräftelse
Genom att boka detta evenemang deltar du alla agar. Några av dem är listade nedan men det kan finnas fler.
2024-11-11 - 2024-11-12
4700 kr
kr
Available Platser: 32

Priserna är exklusive moms. Inklusive utbildningsmaterial, Instrument X (samt kommande uppdateringar), Vägledning samt Kort om barnrätt. Under dag 2-3 serveras för- och eftermiddagsfika.

The "4700 kr" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.
Självkostnadspris KNUT-kommun
kr
Available Platser: 32

Annat pris för KNUT-kommunerna (Haninge, Nynäshamn, Salem, Sundbyberg, Södertälje och Värmdö), till självkostnadspris, vi återkommer med offert till er. Inklusive utbildningsmaterial, Instrument X (samt kommande uppdateringar), Vägledning samt Kort om barnrätt. Under dag 2-3 serveras för- och eftermiddagsfika.

The "Självkostnadspris KNUT-kommun" ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Datum

2024 11 11 - 12

Kostnad

4700,00kr

Platser

Södertälje stadshus
Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje

Arrangör

InstrumentX
BOKA NU
QR Code