Anmäl dig här på boka konferens »

KNUT tillsammans med FoU Nordväst bjuder in till en digital konferens om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

NÄR? 10 oktober 2023, 9.00-16.00

VAR? Digitalt via länk

PRIS? 1995 kronor (exkl moms) per arbetsställe

Programpunkter – ladda ned och läs hela pdf-filen på Boka konferens »

Programmet kan komma att ändras

 • Inledning av moderator
 • FoU nordväst presenterar
 • KNUT-medarbetare presenterar
 • IFAU: Vilka insatser har goda effekter för dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden?
 • Socialdepartementet: Utredningen om aktivitetsplikt, deltagande i heltidsaktiviteter för rätt till försörjningsstöd
 • FoU Nordväst: Socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Polisen: Brottsförebyggande arbete mot felaktiga utbetalningar
 • Stockholms Universitet: Mot ökad likriktning? Om utfall av automatiserat beslutsstöd i arbetet med ekonomiskt bistånd
 • SKR: Aktuella frågor från SKR inom området arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd
 • Linköping Universitet: Vad behöver individer för att skapa en hållbar framtid och hur kan dessa färdigheter utvecklas?
 • Moderator avslutar

 

Frågor till föreläsare ställs live via chatt. Vissa ändringar i programmet kan komma att ske. Inspelning av konferensen finns att se i två veckor i efterhand.