Anmäl dig här på boka konferens »

KNUT tillsammans med FoU Nordväst bjuder in till en digital konferens om ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

NÄR? 12 oktober 2022, 9.00-16.00

VAR? Digitalt

PRIS? 1995 kronor (exkl moms) per arbetsställe

Programpunkter – ladda ned och läs hela pdf-filen på Boka konferens »

Programmet kan komma att ändras
• Inledning av moderator
• Fou nordväst presenterar
• KNUT-medarbetare presenterar
• Arbetsförmedlingens reformering samt roll inom den finansiella samordningen
• Aktuellt från SKR
• Aktuellt från Socialstyrelsen
• Skatteverkets uppdrag att motarbeta felaktig folkbokföring
• Jämställdhet inom ekonomiskt bistånd
• Unga och våld i nära relationer
• Hur kan vi förbättra ärendehantering och informationsutbyte med stöd av digitalisering?
• Användardriven utveckling med hjälp av tjänstedesign
• Avhopp från kriminalitet och förebygga nyrekrytering
• Moderator avslutar

Frågor till föreläsare ställs live via chatt. Vissa ändringar i programmet kan komma att ske. Inspelning av konferensen finns att se i två veckor i efterhand.