Idag presenterar Lena Rogeland, KNUT-koordinator, KNUTs och My human rights gemensamma produkt Kort om barnrätt på Nordisk konferens om barnmisshandel och omsorgssvikt. Du kan läsa med om Kort om barnrätt, samt beställa materialet, här på InstrumentX.se