Datum: 22 oktober
Plats: Södertälje Stadshus.

Den 22 oktober bjuder KNUT, tillsammans med FoU Södertörn,  in till en konferensdag och en mötesplats om utmaningar och lösningar inom ekonomiskt bistånd. Barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd kommer också att behandlas och KNUT lanserar ett stödmaterial för socialsekreterare som arbetar med försörjningsstöd. Andelen med långvarigt bidrag ökar och det finns en stor andel barn som lever i dessa familjer.

 

Ladda ner inbjudan och program som PDF här.

Välkommen!