Nästa öppna utbildning i MIX – att utreda med Instrument X och MI Motiverande samtal blir den 7-8 april och 9 maj 2016. I utbildningen ingår Instrument X, version 2016, Vägledning/utredningsstöd och Kort om barnrätt.

Välkommen med din anmälan!