Kort om barnrätt är ett material som tar upp barnrättsperspektivet utifrån barnkonventionen inom socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Materialet består av introduktion samt femton kort som omfattar 15 artiklar ur barnkonventionen. Korten innehåller förslag på frågor till föräldrar utifrån de femton artiklarna som alla berör barnets situation. Materialets ambition är också att ge vägledning till hur ett barnrättsperspektiv kan införas i socialtjänstens verksamhetsplaner genom förslag på övergripande frågeställningar som kan användas inom den egna enheten och tillsammans med andra verksamheter för att utforska olika perspektiv på barnets rättigheter.

För att barnrättsperspektivet utifrån barnkonventionen ska ha beaktats och tillgodosetts ska socialtjänsten dokumentera barnets situation, överväganden samt argument för att bifalla eller avslå.

Barnet ska vara synlig i utredningen om ekonomiskt bistånd. Särskild hänsyn bör tas till familjer/hushåll med ett långvarigt bidragsbehov där barnet bedöms vara mer utsatt än normalt.

Vill du beställa materialet Kort om barnrätt så maila antal och kontaktuppgifter, faktureringsadress och fakturaID samt leveransadress. Materialet kostar 250 kronor exklusive moms per styck. Beställer du fler än 10 Kort om barnrätt, kontakta oss för prisuppgift.

Vi har här nedan samlat några länkar för dig som vill fördjupa din kunskap och din förståelse för barnets rättigheter, hur situationen ser ut för ekonomiskt utsatta familjer eller hur man kan arbeta med till exempel barnkonsekvensanalyser och barnbokslut.

Har du material som berör barnets situation och barnrättsfrågor och som du vill dela med dig av? Maila oss