Har ni några nya medarbetare som behöver introduktion i Instrument X?

Den 12 juni kl 9-15.30 hålls en ny Intro-MIX i Södertälje. Dagen riktar sig till alla som ska arbeta med Instrument X. Inga förkunskaper krävs!

Innehåll:

  • Bekanta sig med och förstå syftet med instrumentets fyra delar
  • Förstå bakgrunden till hur instrumentet tagits fram
  • Få kort introduktion till MI
  • Få exempel på hur Instrument X och behovskategorier kan användas

Frågor eller anmälan? Kontakta KNUT-koordinator Daphne!