Årets upplaga av vår konferens!

Boka in datumet 15 oktober redan nu för årets upplaga av vår konferens på temat ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsinsatser som vi arrangerar tillsammans med FoU Nordväst.

Det är en händelserik tid med mycket som sker i politik, ekonomi och omvärld som påverkar våra arbetsområden och det gör att årets konferens blir särskilt spännande!

Vi fyller på information om programpunkter vartefter som vi bokar in talare, men vi kan redan nu utlova inspel från SKR, Socialstyrelsen, FoU Nordväst och, inte minst, flertalet av våra samarbetskommuner. Vi kommer bland annat att beröra kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken och hur våra verksamhetsområden påverkas i det, hur vi kan arbeta mer kunskapsbaserat och höra om praktiska exempel på arbetssätt.

Precis som föregående år blir det en digital konferens med möjlighet att se i två veckor i efterhand, men vi hoppas att ni kan medverka när vi live-sänder och har möjlighet att interagera med oss!