KNUT ger ut Kort om Barnrätt tillsammans med My human rights. Den första versionen kom redan 2014 och nu var det dags för en utvärdering och uppdatering!

Den nya versionen innehåller, precis som tidigare, 15 artiklar ur Barnkonventionen med bäring på området för ekonomiskt bistånd. Nyheter är att frågorna är uppdaterade och ger tydligare fokus på vilka som riktar sig till verksamheten/organisationen, till handläggare att ställa sig i sitt barnrättsarbete samt frågor som kan ställas direkt i mötet med föräldrar. Även casen i vägledningsbroschyren är uppdaterade och ger tydligare koppling till artiklar i konventionen.

Korten kan köpas via My human rights webbshop. Klicka här >>