Instrument X med tolk

Instrument X© med tolk

Utbildningen syftar till att utveckla kunskaper i att använda tolk i samband med utredning, planering och utvärdering inom ekonomiskt bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter med utgångspunkt i arbetssätt och frågeställningar i Instrument X©-processen.

Utbildningen är en blandning av teori och praktiska övningar och berör vanliga svårigheter vid tolkanvändning med utgångspunkt i exempel från Instrument X© och att hitta lösningar i konkreta situationer. Utbildningen riktar sig främst till handläggare som ska arbeta utifrån Instrument X©. Den kan samtidigt även vara relevant för medarbetare som inte arbetar med Instrument X©, men på annat sätt jobbar med tolk i eller kring verksamheter för ekonomiskt bistånd.

Tidsschema

Day 1

3 oktober
10 dag
Slutsåld!

Datum

2024 05 17
Utgått

Tid

08:00 - 18:00

Kostnad

299,00kr

Arrangör

InstrumentX
QR Code

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *