Delta i ett digitalt inspirationsseminarium om AM-X – ett verktyg för arbetsmarknadsenheter för att arbeta tillsammans med de individer som har behov av en mer fördjupad kartläggning och kan behöva ytterligare stöd i att utforska mål och delmål för att nå arbete och egen försörjning.

När? Fredag 17 juni kl 13.00-14.00

Var? Zoom

Hur? Maila din anmälan senast den 15 juni till koordinator cecilia.teir@sodertalje.se så får du länken skickad till dig inför seminariet

AM-X är ett stödmaterial för att bättre få ihop klientens process med arbetsmarknadsenheterna. Vi har upptäckt att det i princip ställs samma frågor i Instrument X som i arbetsmarknadsenheternas kartläggningar. Det innebär både att vi dubbelarbetar och även utsätter klienter för samma frågor flera gånger, trots att socialsekreterare och arbetsmarknadshandläggare borde vara närmaste kollegor utifrån klientens process.

Processer, verktyg och frågeställningar behöver samordnas utifrån klientens behov och var denne befinner sig.

Med AM-X finns även en möjlighet att överbrygga utmaningar kring att implementera arbetet med Instrument X Del 3 Genomförandeplan, och Del 4 Utvärdering av nytta med planen.

Seminariet är kostnadsfritt och hålls av KNUTs koordinatorer.

Välkommen!