KNUT föreläser på NORDIC 2015

Datum: 10-12 juni 2015 Plats: Arcada University of Applied Sciences, Helsingfors. Nordic 2015 är en samnordisk konferens om socialt arbete. Konferensens tema är att lyfta fram mod i socialt arbete. Den nordiska välfärdsmodellen befinner sig i kris och förändringarna...