Vad ger mest nytta för deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser?

Webbinarium med BIP och SKAPA den 15 oktober 2020 kl. 9-12.

Vad är framgångsrikt i arbetet med arbetslösa med svag konkurrenskraft?
BIP-projektet är ett stort danskt forskningsprojekt som har granskat vilka faktorer som leder till
arbete. Under webbinariet får vi en närmare presentation av resultaten, vilka faktorer som är
verksamma för målgruppen att närma sig arbete, men också om vikten av samordnade
ansträngningar och tron på medborgarnas framtid i jobb.
Anne Sandberg Holm, chefkonsulent Vaeksthusets-forskningscenter i Köpenhamn

Samordningsförbundet i Halland har översatt BIP-forskningens mest verkningsfulla indikatorer
för att följa progression mot arbete och utveckla insatser. På svenska SKAPA – Skattning av
progression mot arbete. På webbinariet får du höra hur de implementerar detta i en svensk
kontext.
Samuel Grahn, förbundschef Samordningsförbundet Halland
Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Halland

Webbinaret arrangeras i samarbete med Samordningsförbundet i Södertälje