Datum: 10-12 juni 2015
Plats: Arcada University of Applied Sciences, Helsingfors.

Nordic 2015 är en samnordisk konferens om socialt arbete. Konferensens tema är att lyfta fram mod i socialt arbete. Den nordiska välfärdsmodellen befinner sig i kris och förändringarna dikteras långt av den ekonomiska situationen. För att kunna hålla fast vid eller utveckla den nordiska modellen på ett hållbart sätt krävs både mod och nya innovationer inom socialt arbete.

KNUT föreläste under Innovativ praxis och praktikforskning om Rätt insats, till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad -ett sammanhållet utvecklingsarbete.