Utbildningar

Här kommer du att kunna boka och läsa mer om vårt utbud.
Vi håller på att bygga den här sidan så ha lite tålamod medan vi provar ut alla system.
Och kontakta oss gärna om du upptäcker något som inte fungerar. Tack på förhand!

Intro-X

Intro-X är en webbkurs som ger grundläggande kunskap i att börja använda Instrument X© tillsammans med MI (motiverande samtal) och ger en överskådlig bild av Instrument X©-processen inom arbetet med ekonomiskt bistånd. Intro-X är den första av tre dagar i MIX©-utbildningen – att utreda med MI och X.

ONLINE

Du kan boka den här webbkursen genom att maila oss på info@instrumentx.se

november 2024

MIX dag 2 och 3 – Att utreda med MI och Instrument X

Syftet med MIX-utbildningen© är att lära sig att använda Instrument X© ihop med Motiverande Samtal (MI). Utbildningen riktar sig främst till socialsekreterare, handläggare och arbetsmarknadskonsulenter i kommuner där Instrument X© används.
11 - 12 nov
Södertälje stadshus
Nyköpingsvägen 26, 151 89 Södertälje

MIX© dag 4 – svåra samtal

En fördjupningsutbildning och ingår som en extra dag i MIX©-utbildningen för de som arbetat ett tag med Instrument X©. Syftet med utbildningen är att våga fråga och föra en dialog om ”svåra” frågor som relationsvåld och barnrätt. Under dagen varieras genomgångar med praktiska övningar. Utbildningen riktar sig främst till personer som gått den grundläggande MIX-utbildningen […]
11 - 12 nov

AM-X©

Utbildningen syftar till att introducera till materialet i verktyget AM-X© och hur det kan användas i arbete tillsammans med individer som har behov av en mer fördjupad kartläggning och kan behöva ytterligare stöd i att utforska mål och delmål för att nå arbete och egen försörjning. Utbildningen riktar sig främst till medarbetare på arbetsmarknadsenheter, men […]
11 - 12 nov

MI-grundutbildning

Grundläggande utbildning i MI, Motiverande samtal. MI är en kommunikationsstil och ett förhållningssätt som har syftet att öka en persons motivation till att göra beteende- och livsstilsförändringar. MI kan användas som insats i professionella samtal med syftet att stärka motivation till förändring. KOMMANDE DATUM Kontakta oss för offert Maila oss på info@instrumentx.se
11 - 12 nov

MI-metodstödjarutbildning

Utbildningen syftar till att ge förutsättningar att vara metodstödjare och kunna stötta sina kollegor i implementering av MI på sin arbetsplats. Utbildningen innehåller praktiska övningar för att planera och kunna genomföra det fortsatta arbetet som metodstödjare på sin arbetsplats. KOMMANDE DATUM Kontakta oss för offert Maila oss på info@instrumentx.se
11 - 12 nov
Hittade inte, försök igen!

Kontakta oss för att få veta mer

Om det är något du undrar, eller bara vill veta mer – hör av dig så svarar vi så snart vi kan.