Här samlar vi rapporter av intresse för alla de som brinner för att utveckla arbetet inom ekonomiskt bistånd och de kommunala arbetsmarknadsenheterna. Har du en rapport du vill länka hit – maila koordinator lena.rogeland@sodertalje.se

Presentationer från konferens 18 oktober 2018:
Presentationer från konferens den 12 oktober 2017:

Om KNUT

Om kartläggning av utvecklingsbehov inom ekonomiskt bistånd

Om nollplacerade inom sjukförsäkringssystemet

Om långvarigt ekonomiskt bistånd

Om arbetsrehabilitering

Om arbetet inom Ekonomiskt bistånd

Steve Wicks hemsida

Presentationer från konferens den 13 oktober 2016 om ekonomiskt bistånd och barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd:

Presentationer från konferens 22 okt 2015 om ekonomiskt bistånd samt barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd